Obra Social la Caixa

Projectes de Reflexió Palau Macaya
Publicat el 20/01/2016
0
El Palau Macaya, a travès de l'Obra Social La Caixa, impulsa una convocatòria semestral amb una triple finalitat: promoure la reflexió, el debat i la transferència de metodologies, reforçar el teixit associatiu i potenciar la funció del Palau Macaya com a...
Convocatòria: Projectes d'acció social i interculturalitat
Publicat el 17/04/2013
0
A través d'aquesta convocatòria, l’Obra Social ”la Caixa” vol contribuir a desenvolupar projectes d’acció social i de foment de la convivència ciutadana intercultural que garanteixen la igualtat d’oportunitats per a totes les persones per promoure una societat present i futura més justa i...
Convocatòria d'Inserció sociolaboral de l'Obra Social "la Caixa"
Publicat el 21/03/2013
0
La inserció en el mercat laboral esdevé un element clau per assolir la plena autonomia i la realització de les persones. Atesa la important incidència que l’atur té en la societat, l’Obra Social "la Caixa" impulsa projectes d’inserció sociolaboral de persones en situació de vulnerabilitat social....
Convocatòria: Lluita contra la pobresa i l'exclusió social
Publicat el 20/02/2013
0
Amb aquesta convocatòria, l’Obra Social ”la Caixa” pretén impulsar projectes que fomentin la promoció i el desenvolupament integral de les persones en situació de pobresa i vulnerabilitat. Termini: 26/03/2013.
Convocatòria: Promoció de l’autonomia i atenció a la discapacitat i a la dependència
Publicat el 08/02/2013
0
L'Obra Social ”la Caixa” impulsa projectes que fomentin l’autonomia personal i la qualitat de vida de les persones amb discapacitat i les persones que per raons d'envelliment o malaltia pateixen el deteriorament de seves les capacitats i de la salut física i/o mental. Així, ha obert la convocatòria...
Ajuts per a la promoció de l'autonomia
Publicat el 13/02/2012
0
L'Obra Social “la Caixa” ha obert la convocatòria dels ajuts per a la promoció de l'autonomia i atenció a la discapacitat i a la dependència adreçats a entitats socials. Termini: 28/02/2012.
Convocatòria 2011 per a projectes d'acció social
Publicat el 20/04/2011
0
L'Obra Social de La Fundació "La Caixa" obre convocatòries per donar suport a projectes d'iniciatives socials. S'hi poden presentar projectes socioeducatius adreçats a donar una resposta innovadora davant dels reptes socials emergents o projectes sociosanitaris adreçats a la promoció de la qualitat...
Foment del voluntariat
Publicat el 28/03/2011
0
Obra Social Fundació "la Caixa" publica les bases de la convocatòria 2011 de foment del voluntariat. Adreçada a entitats socials, aquesta convocatòria pretén fomentar aquest moviment solidari de participació ciutadana i donar suport a les entitats privades sense ànim de lucre que el promouen i el...
Subscriure a Obra Social la Caixa