Ajuts per a la promoció de l'autonomia
Ajuts per a la promoció de l'autonomia.

Organisme: Obra Social “la Caixa”

Objectiu: Aquesta convocatòria té com a finalitat donar suport a les organitzacions no lucratives que treballen al territori espanyol i que desenvolupen projectes adreçats a promoure l’autonomia personal i la qualitat de vida de les persones amb discapacitat o en situació de dependència.

Línies d'actuació prioritàries:

  1. La promoció de l'autonomia personal dels beneficiaris
  2. El desenvolupament personal i social de les persones amb discapacitat, malaltia mental o en situació de dependència
  3. L'envelliment actiu i la prevenció de la dependència
  4. La igualtat d'oportunitats i l'accessibilitat dels col·lectius beneficiaris de la convocatòria
  5. El suport psicosocial a l'entorn familiar dels beneficiaris
  6. El foment i la gestió del voluntariat vinculat als projectes de promoció de l'autonomia i atenció a la discapacitat i/o a la dependència

Adreçat a: Entitats sense afany de lucre.

Termini de presentació de projectes: 28 de febrer de 2012.

Més informació: