El Punt TIC és un espai orientat al desenvolupament de processos integrals d'alfabetització digital i d'accés a les noves tecnologies, dotat d'equipament informàtic i ajuda personalitzada.

És el lloc on les persones participants realitzen accions per a la seva capacitació tecnològica, desenvolupant així les habilitats, destreses i coneixements útils per incorporar-se a la societat de la informació i superar la fractura digital.

Els Punt TIC són telecentres, és a dir, espais habilitats per acollir ordinadors, perifèrics i programari, que amb el suport d'una o diverses persones, faciliten a la ciutadania l'accés a la societat de la informació. Definició de telecentre a la Viquipèdia.

Des d'un Punt TIC es pot realitzar una cerca a Internet, o disposar d'un servei de correu electrònic, fer servir equips informàtics, rebre formació sobre l'ús d'un ordinador, cercar i avaluar informacions, realitzar tràmits administratius i consultar el compte corrent. D'altra banda cal no oblidar que l'aparició de nous dispositius, nous serveis i noves formes de relacionar-nos ens ofereixen nous reptes i noves oportunitats. L'activitat dels Punt TIC és una ferma aposta per l'accés universal a les TIC.

També les noves formes de treballar com el coworking són presents a la Xarxa Punt TIC. El coworking és una pràctica que es basa en la filosofia del “Co”: compartir coneixement, col•laborar i establir sinèrgies, crear aliances empresarials i cooperar per competir.
També són nous serveis, l’aprenentatge de la programació i la robòtica. Alguns Punt TIC desenvolupen activitats per la ciutadania en robòtica educativa i programació, estenent així la capacitat creativa i innovadora de la tecnologia a partir de la creació de jocs d’ordinador i robots.

Es calcula que hi ha més de 4.000 telecentres a tot l'Estat espanyol, entre els quals, uns 500 aproximadament pertanyen a la Xarxa Punt TIC.

Punt TIC Òmnia de la Trinitat Nova

Qui pot anar a un Punt TIC?

Un Punt TIC és un local d'accés públic obert a tothom, a qualsevol ciutadà, empresa, col·lectiu, professional, administració local que manifesti la seva voluntat i/o necessitat d'accedir als recursos que la Xarxa Punt TIC els ofereix, amb caràcter general, i, de forma prioritària, aquells col·lectius socials o empresarials amb més dificultats d'accés a la societat de la informació.

Què hi ha a un Punt TIC?

Al Punt TIC hi ha una sala amb ordinadors connectats en xarxa amb accés a Internet i impressores, i que disposen de programari actualitzat. També, la majoria tenen altres serveis i utilitats, com ara escàner o càmera web.

Què puc fer a un Punt TIC?

 • Cursos de formació i d'iniciació a la informàtica
 • Cursos i tallers de moltes temàtiques relacionades amb els ordinadors (tractament d'imatge, navegació per Internet, pàgines web...)
 • Activitats d'autoformació
 • Participar als projectes comunitaris del barri que es facin des del Punt TIC
 • Conèixer moltes persones que vindran a aprendre al punt
 • Fer els treballs de l'escola o la universitat
 • Fer servir els equips i recursos per a la gestió d'una entitat (per exemple, aprendre a fer una base de dades)
 • Informar-te de la cerca de feina per Internet
 • Accés lliure per utilitzar lliurement l'ordinador en els horaris disponibles
 • Conèixer i crèixer amb la robòtica educativa, la programació o fins i tot la impressió 3D.
 • Aprendre i assessorar-se sobre empreneduria gràcies a la relació amb La Xarxa Emprèn.  Es tracta d'una xarxa publico-privada d'entitats que, en el marc del programa Catalunya Emprèn de la Generalitat de Catalunya, presten serveis d'acompanyament i suport a les persones que volen constituir una empresa a Catalunya durant els tres primers anys de vida del negoci. Més de 150 entitats i 500 tècnics i tècniques experts donen cobertura a totes les comarques de Catalunya.

Hi haurà algú que m'ajudi?

A cada Punt TIC hi ha un dinamitzador o dinamitzadora, que és qui acompanya les persones que van al punt. El personal dinamitzador és una figura fonamental per al bon funcionament del punt.

Cal destacar el paper del dinamitzador/a com agent que detecta les necessitats del territori, acompanya el ciutadà en les seves primeres passes al món digital i converteix els punts en espais d'informació, formació, treball comunitari, ocupabilitat, participació, innovació i motor econòmic.

La persona dinamitzadora és qui informa dels cursos i qui acompanya els participants, donant atenció diferenciada a cada persona. També planifica les activitats, organitza els cursos, dóna formació, manté l'equipament, etc.