És una xarxa integrada per centres i espais molt diversos, de titularitat pública o privada, que posen a disposició de ciutadans, empreses i col·lectius l’equipament i el personal necessari per facilitar-los l’accés a les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) i, d’aquesta manera, a la societat del coneixement. Són centres de referència territorial pel que fa a la societat del coneixement i són espais integradors que potencien la dinamització comunitària i/o empresarial del territori.

 

La missió de la xarxa

Existeix una doble missió: d'una banda, oferir un punt d'accés a les TIC obert a tota la ciutadania, que dinamitzi el seu entorn; i, d'una altra, detectar les necessitats socials i empresarials del territori per promoure l'adquisició del coneixement i la divulgació dels avantatges de l'ús de les TIC entre la ciutadania, administracions locals i empreses.

Les institucions que participen de la xarxa conflueixen en la voluntat de treballar al voltant de dos eixos fonamentals:

  • El foment de les tecnologies en la ciutadania i en el teixit socioeconòmic de Catalunya.
  • La millora de la qualitat de vida i l'autonomia de tots els ciutadans i ciutadanes del nostre país.