Vols anunciar un lloc de feina o voluntariat del sector TIC?

El Taulell d'Ofertes de Feina i Voluntariat de Punt TIC vol ser una eina per a donar a conèixer ofertes laborals i/o campanyes de voluntariat que tingueu en marxa al vostre Punt TIC i/o qualsevol entitat, empresa i organització relacionada amb la tecnologia social. Si teniu un anunci, podeu omplir el formulari. Sortirà publicat en aquesta pàgina i al nostre butlletí setmanal. A més, ho difondrem als canals socials de Punt TIC.

Punt TIC no es fa responsable dels processos de selecció de les ofertes publicades en aquesta pàgina. 

*Vols publicar una oferta? Consulta les condicions de publicació 

Ofertes

OfertaFeina. Dinamització i Formació de Comunitats d'Aprenentatge i TIC del Citilab.

Tipus d'oferta: Laboral

Estudis: es valorarà un grau universitari en ciències socials o arts i humanitats. També, es valorarà una acreditació de competència docent.

Coneixements: es valorarà el nivell de coneixements teòrics i pràctics de les persones candidates sobre dinamització de comunitats d'aprenentatge, competències digitals, innovació social digital, metodologies de recerca qualitativa, disseny i impartició de formacions, aprenentatge experiencial basat en projectes, soft-skills, tecnologies de la informació i de la comunicació, tecnologies de l'aprenentatge i del coneixement, tecnologies per a l'empoderament i la participació, entorns d’aprenentatge, e-learning, envelliment actiu i perspectiva de gènere.

Experiència: es valorarà una experiència laboral en un lloc de treball amb funcions similars durant un any com a mínim.

Habilitats: capacitat docent, bona comunicació oral i escrita, capacitat per motivar i per despertar l'interès i el compromís, capacitat d'anàlisi, de creativitat i d'innovació, aptitud per sistematitzar, per desenvolupar, per avaluar i per la millora contínua, capacitat d’organització, d’assumir responsabilitat i d’autonomia, orientació a l'usuari, a la comunitat, al client i al servei, escolta activa i comunicació assertiva i treball en equip.

Idiomes: castellà (nivell alt), català (nivell alt) i anglès (es valorarà una acreditació nivell MCER B2 o superior).

Altres: carnet de conduir, disponibilitat immediata i disponibilitat per viatjar.

Funcions: desenvolupar i dinamitzar comunitats i entorns d'aprenentatge per a l'apoderament, la participació i la col·laboració; gestió, acompanyament i seguiment dels projectes de les comunitats d'aprenentatge i de l'aprenentatge; facilitar informació i orientació; identificar necessitats de formació social i tecnològica; innovar i desenvolupar projectes didàctics, formatius i educatius; dissenyar activitats de dinamització i noves formacions TIC; programació didàctica d'accions formatives; seleccionar, elaborar i utilitzar materials, mitjans i recursos didàctics per desenvolupar continguts formatius i experiències pràctiques; impartir i tutoritzar accions formatives en modalitat presencial i telemàtica; avaluar el procés d'ensenyament-aprenentatge; elaborar memòries i informes de resultats, i promoure la qualitat i la millora.

Salari: de 22.000 a 25.000 euros bruts anuals (fix i variable, en jornada completa, depenent de les característiques de les persones candidates).

Horari: de 9 a 14 hores i de 15 a 18 hores (flexible per a jornada irregular segons les necessitats dels projectes).

Durada: indefinida (amb un període de prova de sis mesos).

Les persones interessades poden enviar les seves candidatures, amb el seu curriculum vitae actualitzat i amb les fotocòpies dels documents que acreditin les dades contingudes en ell, al correu personal@citilab.eu. La data límit serà el pròxim diumenge 24 de setembre, a les 23.59 hores.

OfertaFeina. Dinamització del Punt Òmnia de Ripoll.

Tipus d'oferta: Laboral

Titulació: la persona dinamitzadora del Punt Òmnia de Ripoll haurà de disposar, com a mínim, del títol de formació professional de grau superior. Preferentment, aquesta titulació de formació professional de grau superior haurà de tenir relació amb el camp social i/o educatiu.

Capacitats: escolta activa, observació, criteri analític, adaptació a les noves situacions, empatia, coherència, respecte a les persones independentment del seu origen i de la seva cultura i capacitats de resolució de conflictes, de planificació del desenvolupament i d'avaluació.

Coneixements: de les tecnologies de la informació i de la comunicació en seguretat informàtica, ofimàtica, programari lliure i GNU/LINUX, dels materials didàctics i de suport a l'aprenentatge per a persones usuàries de diferents edats i amb diverses discapacitats cognitives, físiques i/o sensorials i de la llengua catalana suficient per a desenvolupar les tasques d'atenció, d'informació i de comunicació de manera fluida i adequada.

Tasques: la persona dinamitzadora s’encarregarà de la dinamització del Punt Òmnia, un espai amb dotació de vuit equips informàtics on es desenvolupen activitats al voltant del projecte Xarxa Òmnia de la Generalitat de Catalunya. La Xarxa Òmnia de la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària és un programa preventiu, socioeducatiu, comunitari i de suport a col·lectius amb major risc de vulnerabilitat. Òmnia és un programa universal d’intervenció social, que utilitzant com a instrument les eines TIC cerca millorar i afavorir, tant individualment com col·lectivament, la inclusió i la vinculació de les persones a la comunitat. Òmnia va adreçat a la població general, però amb discriminació positiva vers les persones en risc social i més si precisen millorar les seves capacitats per a superar les seves dificultats d’accés a les tecnologies d’informació, per tal d’evitar la seva exclusió de la comunitat, posant especial èmfasi en les persones en situació d’atur, infants i joves, gent gran i famílies, ja que el factor d’exclusió provocat pel coneixement digital insuficient pot afectar diverses persones i grups. Aquesta realitat fa que a Òmnia hi hagi una àmplia diversitat de persones usuàries amb situacions i de procedència diferents. L'espai Òmnia disminueix les diferències i n’afavoreix la normalització. Òmnia té com a finalitat ser un recurs que participa en la consecució dels objectius d’integració i de cohesió social de la població del seu entorn. Òmnia ofereix espais i equipaments d’utilització pública i compta amb el suport d’una persona professional, que dinamitza l’espai i assessora les persones usuàries. El paper de la persona dinamitzadora és fonamental per a desenvolupar el programa a cada territori i aconseguir que cada Òmnia sigui un espai d’acolliment, d’informació, d’aprenentatge, de socialització i de participació en la comunitat.

Salari: segons el conveni.

Contracte: substitució per malaltia (parcial a 37,5 hores setmanals).

Horari: de dilluns a divendres, matins i tardes.

Adreça: Plaça de la Vila de Prades, 6, Ripoll.

Contracta: FAVIBC, entitat gestora dels punts de la Xarxa Òmnia dels barris d’habitatge social.

Adreça: Carrer del Brasil, 2-4, Sabadell.

Responsable: Xavier Pastor.

Telèfon: 932687788.

Correu: xavipastor@favibc.org.