Do you want to advertise a job or volunteer position in the ICT sector?

The TIC Point Job and Volunteering Offers Desk aims to be a tool to publicize job offers and/or volunteering campaigns that you have running at your TIC Point and/or any entity, company and organization related to technology social If you have an ad, you can fill out the form . It will be published on this page and in our weekly newsletter. In addition, we will spread it on Punt TIC's social channels.

Punt TIC is not responsible for the selection processes of the offers published on this page.

*Do you want to post an offer? Consult the publication conditions

Offers

Agent d'Innovació Social Digital

Tipus d'oferta: Laboral
Empresa: Ajuntament de Cerdanyola

L'Ajuntament de Cerdanyola publica una oferta d'agent local d'innovació. Executarà les polítiques d'innovació social digital dissenyades per la corporació local.

Les funcions de les persones que actuen com a Agent Local d'Innovació seran les necessàries per a l'execució de les polítiques d'innovació dissenyades per la corporació local, entre les quals s’inclourà almenys, alguna de les següents:

a) Desenvolupament de projectes d'innovació digital.

b) Licitació de projectes de compra pública d'innovació.

c) Foment de l'emprenedoria tecnològica i social en el municipi.

d) Desenvolupament i posada en marxa de plans de sostenibilitat, estalvi energètic o

economia circular.

  1. Condicions dels llocs de treball:

 

- Sou brut mensual 2.732,75 €.

- Jornada laboral de 40 hores setmanals de dilluns a divendres.

- Lloc de Treball Ajuntament de Cerdanyola del Vallès.

- Inici mes de març 2023, finalització desembre 2023
 

  1. El candidat/a haurà de realitzar de les següents funcions genèriques:

Gestió integral de projectes d’innovació:

  • Sol·licitud i presentació de projectes: gestió tècnica en el desenvolupament i seguiment econòmic i tècnic de projectes.

  • Seguiment, execució i justificació dels programes subvencionats.

- Cerca de finançament públic, en projectes relacionats amb I+D+i, i innovació, especialment convocatòries europees.

- Incrementar el nivell d’innovació del municipi de Cerdanyola connectant el ecosistema d’innovació existent amb el teixit empresarial i social del municipi.

  • Dinamitzar el HUB d’Innovació Empresarial Cerdanyola Activa i fomentar la transferència del coneixement entre el teixit econòmic del municipi i els agents de la quàdruple hèlix.

 

  1. Inscripció a l’oferta

Els candidats/es hauran d’estar inscrits a l’oferta mitjançant el següent plana web CERDANYOLA OBERTA (www.cerdanyolaoberta.cat) Ref.: 3989 - 08/02/2023 Tècnic/a de projectes o mitjançant el següent enllaç https://feinaactiva.gencat.cat/search/offers/detail/0920233331.

Per qualsevol dubte us podeu adreçar al següent correu empresa@cerdanyola.cat / Tel: 93.580.88.88 Ext 3022 Ext 3611