Are you a Punt TIC and do you want to advertise a job or volunteering?

Punt TIC Job and Volunteering Offer Board wants to be a tool to publicize job offers and / or volunteering campaigns that you have in place at your Punt TIC and / or any entity, company and organization related to technology social. If you have an ad, you can fill out the form. It will be published on this page and in our weekly newsletter. In addition, we will broadcast it on the social networks of Punt TIC.

Punt TIC is not responsible for the selection processes of the offers published on this page.

* Do you want to post an offer? Check the publication conditions

Offers

Empresa: Colectic SCCL

Dinamitzador/a Social Digital

Tipus d'oferta: Laboral
Aquesta oferta finalitza:
Empresa: Colectic SCCL

Busquem una professional per tal d'incorporar-se a l'equip de Colectic SCCL.

La persona escollida s'incorporarà a un equip multidisciplinari que treballa per projectes. És per això que s'haurà de coordinar amb diferents responsables dels diferents projectes on participi.

En aquesta ocasió, busquem una persona per realitzar tasques de dinamització i audiovisuals per a projectes comunitaris vinculats a l’àmbit digital. Busquem una persona interessada en l’Economia Social Solidària, el tercer sector i el treball comunitari.

La professional que busquem ha de tenir experiència i creativitat en l'ús de les TIC com a eina de treball social i comunitari. Específicament, ha de tenir coneixements en la gravació i l’edició de vídeos.

S’incorporarà a la coordinació amb altres serveis i entitats per dur a terme propostes de treball en xarxa.

La missió de la cooperativa és Treballar per la transformació social a través de la participació, l'aprenentatge i la socialització de les TIC. Per fer-ho oferim un espai de lleure tant per joves com per adults. Colectic es caracteritza per ser un referent en l'ús de les TIC com a eines per dur a terme els seus objectius socioeducatius.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Ofereixen

 • Jornada completa, majoritàriament de matins

 • Incorporació com a treballadora en la cooperativa amb possibilitat de continuïtat

 • Incorporació a un equip jove i multidisciplinari

 • Incorporació a una cooperativa amb millores socials de conciliació i temps

 • Unir-te a una entitat en contínua evolució i amb projectes innovadors tant metodològicament, socialment com tecnològicament.

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Requisits

 • Formació mínima llicenciada o graduada en estudis vinculats a l’àmbit social o audiovisual

 • Coneixement i ús de les TIC. Especialment, en l’àmbit audiovisual (àudio, vídeo i multimèdia...). Valorarem especialment si són aplicades en àmbits pedagògics i/o d’intervenció social.

 • Capacitat de treball en xarxa i de gestió de projectes comunitaris

 • Experiència amb la gestió de bases de dades i la seva anàlisi.

 • Competències comunicatives.

 • Nivell C o superior de català

 • Habilitats i competències desitjades: proactiva, resolutiva, capacitat de mediació, treball en equip, capaç de treballar en situacions adverses, acostumada a treballar amb col·lectius en risc social, perspectiva de gènere.

**************************************************************************

També es valorarà

 • Experiència en realització d'activitats formatives

 • Experiència de treball amb adults dins del camp de la inserció social i el desenvolupament comunitari

 • Coneixements de programari lliure i entorns GNU/Linux

 • Coneixements de l’àmbit cooperatiu

 • Idiomes

 • Experiència mínima de 3 anys

 

Empresa: Colectic SCCL

Educador/a social amb experiència en robòtica educativa

Tipus d'oferta: Laboral
Aquesta oferta finalitza:
Empresa: Colectic SCCL

Colectic busca una professional de l’àmbit social per tal d'incorporar-se a l'equip de Colectic SCCL.

La persona escollida s'incorporarà a un equip multidisciplinar i treballarà majoritàriament amb adolescents i joves tant en l'àmbit del lleure com del treball comunitari i la inserció social. També realitzarà cursos formatius, inserció laboral i projectes de dinamització comunitària amb població adulta.

La professional que busquen ha de tenir experiència i creativitat en l'ús de les TIC com a eina de treball social i comunitari. Principalment, en la realització d’activitats de robòtica educativa i programació.

A més, haurà de ser una persona amb iniciativa i habilitats en el disseny i realització d'accions educatives i la seva posterior avaluació, per aquesta raó es demana experiència en redacció de projectes i memòries.

S’incorporarà a la coordinació amb altres serveis i entitats per dur a terme propostes de treball en xarxa.

La missió de la cooperativa és Treballar per la transformació social a través de la participació, l'aprenentatge i la socialització de les TIC. Per fer-ho oferim un espai de lleure tant per joves com per adults. Colectic es caracteritza per ser un referent en l'ús de les TIC com a eines per dur a terme els seus objectius socioeducatius.

=============================================================================================

Ofereixen

 • Jornada completa, majoritàriament de tardes.

 • Incorporació com a treballadora en la cooperativa amb possibilitat de continuïtat

 • Incorporació a un equip jove i multidisciplinari

 • Incorporació a una cooperativa amb millores socials de conciliació i temps

 • Unir-te a una entitat en contínua evolució i amb projectes innovadors tant metodològicament, socialment com tecnològicament.

 • Sou brut de: 27.947 € l’any en 14 pagues.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Requisits

 • Formació en l'àmbit de l'educació social o treball social (mínim llicenciada o graduada)

 • Coneixement i ús de les TIC, la robòtica educativa i la programació, valorarem especialment si són aplicades en àmbits pedagògics i/o d’intervenció social.

 • Capacitat de treball en xarxa i de gestió de projectes comunitaris i coordinació d’equips.

 • Experiència de treball amb joves dins del camp del lleure, la inclusió social i el treball comunitari

 • Nivell C o superior de català

 • Títol de Direcció o Monitora de lleure

 • Habilitats i competències desitjades: proactiva, resolutiva, capacitat de mediació, treball en equip, capaç de treballar en situacions adverses, acostumada a treballar amb col·lectius en risc social, perspectiva de gènere.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

També es valorarà

 • Coneixement i ús dels mitjans audiovisuals (blocs, xarxes socials, àudio, vídeo i multimèdia, etc).

 • Experiència en realització d'activitats formatives.

 • Experiència de treball amb adults dins del camp de la inserció social i el desenvolupament comunitari.

 • Coneixements de programari lliure i entorns GNU/Linux.

 • Coneixements de l’àmbit cooperatiu.

 • Idiomes.

 • Disponibilitat d'incorporació immediata.

 • Experiència mínima de 3 anys.