Projectes de Reflexió Palau Macaya
Projectes de Reflexió Palau Macaya. Tipus de lletra: Obra Social La Caixa. Llicència: Tots els drets reservats.

La convocatòria està adreçada a associacions i entitats (socials, culturals i cíviques) sense ànim de lucre; empreses i cooperatives socials; organitzacions empresarials i sindicats sense ànim de lucre; universitats i centres de recerca; i administracions públiques.Totes elles hauran d'estar constituïdes legalment amb una antiguitat mínima d'un any i estar al corrent de les obligacions fiscals. Només es permet presentar un projecte per institució.

Els projectes presentats hauran de girar entorn a un dels següents eixos de reflexió:

  • Desenvolupament humà i sostenibilitat econòmica: construcció de models i polítiques econòmiques alternatives en un món global.
  • Desenvolupament humà i sostenibilitat mediambiental: medi ambient, canvi climàtic, escassetat de recursos naturals i la seva preservació.
  • Desenvolupament humà i sostenibilitat social: l’evolució de les problemàtiques d’exclusió social i els sistemes de benestar en el present i el futur
  • Desenvolupament humà i pensament: identitat i sentit de pertinença, formes d’organització i regulació política.

La convocatòria també requereix que el projecte contempli quatre activitats a desenvolupar-se als espais del Palau Macaya. La Fundació Bancària ”la Caixa” hi col·laborarà amb una aportació econòmica que no pot superar el 75 % de l’import total d’un projecte, amb una dotació màxima de 10.000 euros. El projecte a presentar haurà d'especificar l’origen del 25 % restant (recursos propis o aportacions de tercers).

En aquest enllaç trobareu les bases complertes de la convocatòria. Teniu temps per presentar la vostra sol·licitud fins al 28 de febrer. Es preveu que la resolució es publiqui durant la primera quinzena de maig.