Convocatòria: Projectes d'acció social i interculturalitat
Convocatòria: Projectes d'acció social i interculturalitat.

Organisme: Obra Social "la Caixa".

Objecte: Aquesta convocatòria té com a finalitat donar suport a les organitzacions no lucratives que treballen al territori espanyol i que desenvolupen projectes socioeducatius i projectes de convivència intercultural adreçats a donar resposta als reptes socials amb més incidència actualment.

Línies prioritàries:

  • Promoció de l’èxit escolar, tenint en compte la implicació familiar en el procés educatiu i potenciant el paper de la comunitat educativa.
  • Convivència ciutadana intercultural, sentiment de pertinença al barri o la ciutat, i gestió de la diversitat.
  • Foment d’hàbits saludables i prevenció del consum de drogues.
  • Foment de l’educació en valors i de la participación social.
  • Prevenció de les diverses formes de violencia.
  • Foment i gestió del voluntariat vinculat als projectes d’acció social i interculturalitat.

Adreçat a: Entitats constituïdes legalment com a entitats sense ànim de lucre, així com administracions públiques i organismes autònoms.

Termini: El termini de presentació de la sol·licitud i del formulari del projecte comença el 18 d'abril i acaba el 8 de maig de 2013.

Més informació: