Convocatòria: Lluita contra la pobresa i l'exclusió social
Convocatòria: Lluita contra la pobresa i l'exclusió social.

Organisme: Obra Social ”la Caixa”.

Objecte: Aquesta convocatòria té com a finalitat donar suport a les organitzacions no lucratives que treballen al territori espanyol i que desenvolupen projectes adreçats a cobrir les necessitats bàsiques i a donar suport personal i social a les persones que estan en risc o en situació d’exclusió social, amb la finalitat de reforçar-ne les capacitats per iniciar o consolidar un procés d’inclusió social.

Línies prioritàries:

  • Lluita contra la pobresa i, especialment, contra els efectes que està tenint en infants i famílies.
  • Treball en favor de la inclusió social dels col·lectius més vulnerables.
  • Atenció adequada als nous perfils i a les noves situacions de pobresa.
  • Foment i gestió del voluntariat vinculats als projectes de lluita contra la pobresa i l’exclusió social.

Adreçat a: Entitats constituïdes legalment com a entitats sense ànim de lucre, inscrites en el registre corresponent i domiciliades al territori espanyol. Cal que tinguin una activitat mínima de dos anys des de la inscripció al registre corresponent. Cada entitat sol·licitant només pot presentar un projecte a aquesta convocatòria. A més, cada entitat sol·licitant podrà presentar un màxim de dos projectes en el global de les convocatòries del Programa d’Ajuts a Projectes d’Iniciatives Socials de l’Obra Social ”la Caixa” per a l’any 2013. En cas que s’aprovi el primer projecte presentat, es desestimarà el segon.

Termini: El termini de presentació de la sol·licitud i del formulari del projecte comença el 7 de març i s’acaba el 26 de març de 2013.

Més informació: