BCN Fem Tech 2021
BCN Fem Tech 2021. License: BY-SA.

La participació a la convocatòria està oberta a qualsevol persona física o jurídica empadronada o amb seu social o delegació a la ciutat de Barcelona o àrea metropolitana així com a les agrupacions de persones físiques i/o persones jurídiques, públiques o privades, tot i que no tinguin personalitat jurídica, d’acord amb els criteris establerts a la convocatòria. 

Els projectes han de tenir com a eix la ciutat de Barcelona, pel que fa a temàtica, públic objectiu o marc d’incidència. El termini de presentació de sol·licituds és de l’1 de setembre al 29 de setembre de 2021. Podeu accedir aquí a les bases i la informació de la convocatòria.

Com cal presentar la documentació? 

A través de la web de tràmits de l’Ajuntament de Barcelona, registrant tota la documentació esmentada a l’apartat anterior. En el cas de ser persona física, també pot presentar-se presencialment als registres de l’Ajuntament.

On s’han de lliurar les sol·licituds? 

Telemàticament aquí. i clicant a: Accés a la instància telemàtica genèrica. I les persones físiques que optin per la presentació presencial, poden presentar la candidatura a qualsevol registre a les Oficines d’Atenció Ciutadana aquí.