L’Ajuntament de Barcelona convoca el premi Bcn Fem Tech vol afavorir aquells projectes de la ciutat que treballen per l’equitat de gènere en el sector de la tecnologia. La presentació de sol·licituds és fins al 29 de setembre de 2021.

BCN Fem Tech 2021
BCN Fem Tech 2021. Llicència: BY-SA.

La participació a la convocatòria està oberta a qualsevol persona física o jurídica empadronada o amb seu social o delegació a la ciutat de Barcelona o àrea metropolitana així com a les agrupacions de persones físiques i/o persones jurídiques, públiques o privades, tot i que no tinguin personalitat jurídica, d’acord amb els criteris establerts a la convocatòria. 

Els projectes han de tenir com a eix la ciutat de Barcelona, pel que fa a temàtica, públic objectiu o marc d’incidència. El termini de presentació de sol·licituds és de l’1 de setembre al 29 de setembre de 2021. Podeu accedir aquí a les bases i la informació de la convocatòria.

Com cal presentar la documentació? 

A través de la web de tràmits de l’Ajuntament de Barcelona, registrant tota la documentació esmentada a l’apartat anterior. En el cas de ser persona física, també pot presentar-se presencialment als registres de l’Ajuntament.

On s’han de lliurar les sol·licituds? 

Telemàticament aquí. i clicant a: Accés a la instància telemàtica genèrica. I les persones físiques que optin per la presentació presencial, poden presentar la candidatura a qualsevol registre a les Oficines d’Atenció Ciutadana aquí.