Imatge de la plana web del premi ATLA
Imatge de la plana web del premi ATLA.

Organisme: Bill & Melinda Gates Foundation

Objecte: El premi ATLA fomenta les formes innovadores d'oferir serveis informàtics i Internet a persones sense oportunitat d'accés, i promou un major desenvolupament dels programes d'accés públic a la tecnologia a tot el món.

Candidatures: Per poder presentar-se al premi ATLA 2014 l'organització ha d'oferir actualment accés públic i gratuït a ordinadors i Internet en un entorn públic. El ATLA es concedeix en base als èxits del passat, sense considerar els projectes de futur.

Termini: S'hi podran presentar candidatures fins al 30 de setembre de 2013.

Més informació: