MetaData, nou diari digital
MetaData, nou diari digital. Author: MetaData. 2020. License: All rights reserved.

Aquest diari és un projecte impulsat pel Cercle Tecnològic de Catalunya (CTecno) amb el suport de la Fundació.cat per crear opinió, generar debat i promoure polítiques tecnològiques. Vol ser un web informatiu per a professionals i ciutadans interessats en les noves tecnologies i el món tecnològic de Catalunya i servir de pont entre els diferents actors que vertebren el sector TIC.

El digital vol oferir informació clara i entendora sobre la tecnologia, la innovació i el teixit emprenedor de Catalunya. Tractarà temes d'actualitat a través de notícies i reportatges sobre l'impacte i els avenços de les TIC per visibilitzar la tasca de recerca i creació tecnològica de les empreses i centres.

També comptarà amb entrevistes a personalitats destacades de l'àmbit i amb una representació plural de la societat, les empreses i l'Administració pública.