Logotip de l'Obra Social Fundació puntCAT
Logotip de l'Obra Social Fundació puntCAT.

Organisme: Obra Social Fundació puntCAT

Objectiu: La Fundació puntCAT vol donar suport a projectes innovadors que potenciïn la Societat de la Informació en l'àmbit catalanoparlant, que beneficiïn el màxim de persones possible i que no tinguin ànim de lucre.

Tipologia de projectes:

 • Reducció barrera fisicosensorial
  • Projectes que ajudin o facilitin l'accés a la Societat de la Informació a persones que tinguin algun impediment físic: falta de mobilitat, pèrdua total o parcial de la visió o l’audició, etc.
  • Projectes relacionats amb programari lliure per a tablets amb finalitats pedagògiques per a nens/es amb problemes d'aprenentatge o alguna disminució psíquica o física.
 • Generació de continguts
  • Projectes relacionats amb el desenvolupament de contingut de llibres electrònics gratuïts en català.
  • Projectes relacionats amb la traducció de programari lliure al català.
  • Projectes que desenvolupin programari lliure en català.
  • Projectes que gestionin la redacció de mòduls formatius sota llicència Creative Commons.
  • Projectes enfocats a augmentar el volum de pàgines al català a la xarxa.
 • Dades obertes
  • Projectes que desenvolupin serveis tecnològics per a la ciutadania basats en l’ús de dades públiques en format obert. En aquest sentit, es valoraran aquells projectes que, almenys, facin servir una font de dades oberta d’una Administració de l’àmbit lingüístic català.
  • La llengua dels projectes resultants ha de ser, com a mínim, el català, i el projecte resultant (com a mínim la versió web del servei) ha d'estar inclòs/publicat en un web .cat.
  • La Generalitat de Catalunya participa en la promoció i valoració dels projectes que es presentin en aquesta convocatòria, i en facilita el desenvolupament oferint un llistat de portals públics d’àmbit lingüístic català que presenten actualment dades públiques en format obert.

Entitats sol·licitants:

 • Persones jurídiques, sense ànim de lucr.
 • En el cas de la línia per a projectes de dades públiques obertes també: nanoempreses (empreses de menys de 5 treballadors i que facturin fins a 2 milions d'euros), i empreses autònomes. Les empreses han de tenir més de dos anys d'antiguitat.

Valor dels ajuts: L'aportació de la Fundació puntCAT per a cadascun dels projectes aprovats no podrà superar la quantitat de 20.000 €.

Termini de presentació de projectes: 1 de juny de 2011 a les 14:00 hores.

Més informació:

 • Bases de la convocatòria
 • Resum de la línia d'open data