Tècnic instal·lant maquinari nou durant la prova pilot
S'ha fet una prova pilot amb tres telecentres. Autor: Oficina Tècnica de la Xarxa PuntTIC. 2018. Llicència: BY-NC-SA.

Un total de 268 centres (162 dels quals són telecentres i 106 Òmnia) gaudiran de nou equipament, que substituirà el que ha quedat obsolet o servirà per augmentar el maquinari que els Punt TIC posen a disposició dels seus usuaris/àries. L’objectiu és substituir ordinadors vells per d’altres de nous, que gaudiran d’un servei tècnic a càrrec de la Generalitat en cas d’incidència (helpdesk). Les entitats gestores d’alguns espais han decidit, però, conservar els PC antics amb la condició d’assumir-ne el manteniment a partir d'ara. Així mateix, es comprometen a procedir al desballestament i dipòsit en un Punt Verd de les màquines una vegada deixin de funcionar.

Les característiques tècniques de l’equipament que s’instal·larà són:

  • Ordinadors tipus All-In-One, model Lenovo ThinkCentre M810z
  • Font d’alimentació, model HP Aruba AP-207 802.11ac
  • Commutador de 24 ports model HPE 1920S 24G 2SFP
  • Una nova maquesta basada en Programari Lliure

En el cas de la Secretaria de Telecomunicacions, Ciberseguretat i Societat Digital, la selecció dels Punt TIC beneficiaris d'aquesta campanya i el nombre de màquines a instal·lar en cada un d’ells s'ha decidit atenent a criteris com: l’estat de l’equipament del centre; l’activitat que aquest desenvolupa i l’impacte que té; els projectes en què participa, valorant especialment l’evolució cap a la innovació social digital; el nombre de persones usuàries; l’existència o no de personal dinamitzador; el compromís de destinar tot o part del nou maquinari a nous projectes i serveis; la capacitat del Punt TIC d’adaptar els seus serveis i instal·lacions a les noves necessitats dels usuaris/àries i del territori; i la interacció amb altres actors de l’entorn.

La renovació comportarà la prestació dels següents serveis:

  • Instal·lació i configuració del maquinari.
  • Servei de manteniment help desk.
  • Remaquetació dels ordinadors cada 18 mesos.
  • Formació en relació amb el nou equipament i sobre els beneficis i obligacions de pertànyer a la Xarxa Punt TIC.
  • Registre de l'equipament dels Punt TIC renovats.
  • Retirada i desferra de l’equipament vell i emissió de certificat.

Abans de procedir a la instal·lació dels ordinadors, s'ha realitzat una prova pilot a tres Punt TIC, per assajar el procediment i resoldre possibles incidències abans d’estendre'l a la resta de telecentres i biblioteques. Els centres escollits per a aquest pilot realitzat durant el mes d'abril han estat els següents: Espai Jove Torre Bassas de Rubí; Punt TIC de Palau-solità i Plegamans; i Punt TIC de Sant Martí de Provençals, a Barcelona.

Finalment, aquests canvis aniran acompanyats de sessions de formació i tallers amb els dinamitzadors/ores, amb l’objectiu d’acompanyar-los en un ús més intensiu del nou maquinari, així com en noves accions de formació a la ciutadania relacionades amb les noves possibilitats que oferirà la renovació.