Repte Google
Repte Google.

Aquest programa té com a objectiu reconèixer i premiar als dinamitzadors de telecentres que siguin capaços d'obtenir el major nombre de membres de la comunitat inscrits en el curs Certificació en eines de Google de TCA, destinat a incrementar el nivell d'ocupabilitat de les persones en les comunitats locals.

El Repte Google per a Telecentres es desenvoluparà del 2 al 30 de Juny del 2014, finalitzant a les 11:59 PM UTC. Al final d'aquest període, l'administrador/a o dinamitzador/a de telecentre amb el major nombre de membres de la comunitat matriculats en el curs serà proclamat guanyador. Dos guanyadors seran triats, un per cadascuna de les comunitats de parla inglesa i espanyola (aquests són els dos idiomes en els quals el curs està disponible en l'actualitat). Els guanyadors rebran cadascun una tableta Samsung Galaxy Tab 4, i el premi serà lliurat directament al dinamitzador del telecentre.

Qui pot participar?

Els dinamitzadors de Telecentres en actiu de tot el món són elegibles per participar en el Repte Google per a Telecentres. Per "actiu", ens referim a aquells que treballant actualment en un telecentre.

Participar és molt fàcil. Més informació.