PUE formació
PUE formació.

S’adreça a persones de menys de 30 anys que no hagin finalitzat un cicle formatiu i no disposin d’un títol universitari, i els ofereix la possibilitat de realitzar uns cursos que els poden obrir portes dins del sector de les noves tecnologies.

Les accions formatives que s’ofereixen són les següents:

La sessió informativa serà aquest dimecres 14 de març, a les 10:00 hores a l’Auditori del CIFO La Violeta. És important portar-hi la documentació següent:

  • Fotocòpia de la inscripció activa en el Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) que acredita la teva situació de persona en situació d’atur.
  • Fotocòpia del D.N.I.
  • Currículum vitae actualitzat.