Ministeri de Medi Ambient, Medi Rural i Marí
Ministeri de Medi Ambient, Medi Rural i Marí.

Organisme: Ministeri de Medi Ambient, Medi Rural i Marí.

Objecte: Promoció de les dones en el medi rural.

Beneficiaris: associacions, fundacions, federacions, i altres agrupacions de dones en el medi rural, legalment constituïdes al corresponent registre.

Activitats subvencionables:

  • Promoció i assessorament per a la creació d'empreses innovadores en el medi rural que puguin proporcionar nous llocs de treball ocupats majoritàriament per dones.
  • Cerca de nous canals de comercialització i distribució de productes elaborats per dones del medi rural o empreses ubicades en aquest medi, els llocs de treball de la qual estiguin ocupats majoritàriament per dones.
  • Realització d'estudis amb un enfocament de gènere al medi rural.
  • Assistència a congressos o activitats similars, tant d'àmbit nacional com internacional, que contemplin específicament la situació de la dona al medi rural.

Data de publicació al BOE: 9 de març de 2010.

Termini de presentació: 15 dies.

Més informació: