Desafiament de CISCO adreçada a noies d'entre 13 i 18 anys
Desafiament de CISCO adreçada a noies d'entre 13 i 18 anys.

El certament anima les joves a imaginar noves solucions que es puguin activar amb les tecnologies de la Internet de les coses per millorar l'educació, la salut, la manufactura, l'energia, el comerç minorista, el transport, les ciutats intel·ligents, etc.

S'hi pot participar de manera individual o per equips. Per poder presentar la seva candidatura les participants hauran de donar resposta a aquestes preguntes:

  1. Quin desafiament estàs tractant de resoldre? Cal incloure una descripció del que es veu com un problema, quines són algunes de les conseqüències d'aquest problema (financer? Social? Ambiental? Altres?) i com aquest problema és únic.
  2. Quina solució proposes? Explica com t'imagines que les tecnologies de la Internet de les coses poden resoldre aquest problema.
  3. Què tan factible és la solució i per què? Què tan probable és que la teva solució es pugui implementar? Quin impacte social, econòmic i/o ambiental tindria?

S'hi podrà participar fins al 18 de maig. El jurat donarà a conèixer els noms de les finalistes l'11 de juny. Per prendre la decisió tindrà en compte l'originalitat, la creativitat i la viabilitat de la solucions proposades.

Els premis seran els següents:

  • L'equip o persona amb la millor proposta guanyaran 20.000 dòlars.
  • Hi haurà 4 segons premis de 10.000 dòlars.
  • Hi haurà 5 tercers premis de 5.000 dòlars.