Logotip de Parla.cat
Logotip de Parla.cat.

Fins a l’11 de maig està obert un nou període de matriculació als cursos de la modalitat amb tutoria de Parla.cat, l’entorn web de formació de la Direcció General de Política Lingüística del Departament de Cultura, el Consorci per a la Normalització Lingüística i l’Institut Ramon Llull.

La proposta formativa s’organitza, d’acord amb els programes de la Direcció General de Política Lingüística, en quatre nivells d’aprenentatge: bàsic, elemental, intermedi i suficiència. Aquests quatre nivells es divideixen, cadascun d’ells, en tres cursos.

Els materials didàctics dels cursos combinen l’exercitació de la gramàtica i l’ortografia amb la pràctica de l’expressió oral i escrita. També inclou continguts de caràcter lúdic i cultural amb l’objectiu d’ampliar els coneixements sobre cultura catalana. Tot això amb el suport d’un tutor que guia i dinamitza l’aprenentatge.