Masquefa Sense Fils
Masquefa Sense Fils.

S’ha posat en marxa la xarxa wifi que permet a tots els vilatans i vilatanes connectar-se a Internet i gaudir d’altres serveis ja sigui des de l’ordinador de casa o des de qualsevol punt de l’exterior amb el portàtil, el telèfon mòbil o la PDA. Des de fa algunes setmanes diverses empreses, emprenedors/ores i particulars ja fan servir la xarxa Masquefa Sense Fils. Tothom qui vulgui usar aquest servei pot fer ja la sol·licitud al Centre Tecnològic i Comunitari (CTC).

El projecte ha consistit a instal·lar a tot el municipi, tant al centre urbà com a les urbanitzacions, una xarxa de telecomunicacions amb tecnologia wifi avançada compatible amb tots els estàndards.

Preus assequibles

A més, l’ajuntament és també el proveïdor del servei i ofereix preus assequibles, segons els productes contractats en funció de les necessitats: 7 euros, 9,95 euros o 20 euros. Altres avantatges de Masquefa Sense Fils són la proximitat (un equip tècnic vetlla en tot moment pel bon funcionament de la xarxa i resol ràpidament les possibles incidències en el servei) i la velocitat de navegació (la xarxa té una velocitat de  fins a 10 Mb).

Tipus de productes

Masquefa sense fils posa a l’abast dels usuaris i usuàries quatre productes diferents:

Accés Bàsic/Hot Spot:

 • Pensat especialment per utilitzar a l’exterior o en qualsevol espai del municipi proper a una antena emissora.
 • Ofereix accés a Internet (navegació i correu electrònic) i connexions en xarxa.
 • Cal disposar d’un ordinador portàtil, un telèfon mòbil o una PDA amb wifi.
 • El preu del servei és de 7 euros al mes (es cobren semestralment mitjançant rebut bancari). 

Accés Residencial:

 • Pensat especialment per a particulars.
 • Ofereix accés a Internet (navegació i correu electrònic) i connexions en xarxa.
 • Cal disposar com a mínim d’un ordinador a casa i haver instal·lat una antena client (rep el senyal de l’antena emissora)
 • El preu del servei és de 9,95 euros al mes (es cobren semestralment mitjançant rebut bancari).
 • El servei tècnic dona resposta a qualsevol incidència en 24 hores com a màxim.
 • Opcionalment es podrà ampliar la instal·lació amb un “kit wifi”  (35€) per poder disposar de connexió sense fils també a tota la llar.

Accés Professional:

 • Pensat especialment per a empreses, professionals i usuaris avançats.
 • Ofereix accés a Internet (navegació i correu electrònic) i connexions en xarxa.
 • Cal disposar d’un ordinador i haver instal·lat una antena client (rep el senyal de l’antena emissora)
 • Els usuaris gaudeixen de trànsit prioritzat
 • El preu del servei és de 20 euros al mes (es cobren semestralment mitjançant rebut bancari).
 • El servei tècnic dona resposta a qualsevol incidència en 8 hores com a màxim.
 • Opcionalment es podrà ampliar la instal·lació amb un “kit wifi” (35€) per poder disposar de connexió sense fils també a tota la oficina.

Accés Comunitari:

 • Pensat especialment per a comunitats de veïns.
 • Ofereix accés a Internet (navegació i correu electrònic) i connexions en xarxa.
 • Cal disposar d’un ordinador i haver instal·lat l’equipament electrònic comunitari (rep el senyal de l’antena emissora i la reparteix a cada domicili per cable)
 • El preu del servei és de 9,95 euros al mes (es cobren semestralment mitjançant rebut bancari).
 • El servei tècnic dona resposta a qualsevol incidència en 24 hores com a màxim.
 • Opcionalment es podrà ampliar la instal·lació amb un “kit wifi” (35€) per poder disposar de connexió sense fils també a tota la llar.

Com contractar el servei

Per contractar l’accés a Masquefa Sense Fils només cal ser veí de Masquefa. Els interessats/des poden donar-se d’alta del servei al nou Centre Tecnològic Comunitari. Per contractar l’Accés Residencial, Professional o Comunitari cal instal·lar una antena client (l’Ajuntament la distribueix). El preu de l’antena és de 60 euros i en el cas del producte Comunitari cal consultar preus. Els instal·ladors homologats per l’Ajuntament visiten els domicilis, comunitats i empreses per comprovar la viabilitat i el preu de la instal·lació i acordar-la amb els usuaris. Les antenes client reben el senyal que emetran les diverses antenes emissores instal·lades arreu de Masquefa.

Per a usuaris/àries avançats que vulguin fer una autoinstal·lació de l’antena receptora i autoconfigurar l’equip l’Ajuntament disposa de manuals. (Cal tenir el coneixement i les eines per crimpar els cables de xarxa amb RJ-45, així com saber configurar xarxes TCP/IP).

Per ordre de sol·licitud

Les persones interessades deixen les seves dades i es genera una llista d’espera. Per odre de llista rebran una trucada informant-los que és el seu torn i poden procedir a l’entrega de documentació (DNI, domiciliació bancària i signatura del contracte), la instal·lació de l’antena receptora, el pagament de la primera quota semestral i la navegació per Internet amb la xarxa Masquefa Sense Fils.

Per a més informació o per sol·licitar el servei podeu adreçar-vos al CTC, a l’avinguda Catalunya, 62. També podeu trucar al  93 772 58 23 o al  93 772 58 23, i escriure al email masquefaula [arrova] masquefa.net. També trobareu més informació a l’adreça  http://msf.masquefa.net.