Xarxa d'Emprenedoria Universitària
Xarxa d'Emprenedoria Universitària.

La Xarxa d'Emprenedoria Universitària s'ha creat per tal de dur a terme, de manera coordinada, accions de foment de l'emprenedoria. Aquesta xarxa està liderada per la Universitat de Barcelona (UB), a través de la Fundació Bosch i Gimpera, i hi participen universitats de les quatre províncies catalanes.

A partir d'ara, col·laboraran per oferir tallers i seminaris, activitats en línia, un Campus d’Estiu i publicacions de recerca i divulgació.

Les actuacions es desplegaran basant-se en quatre grans línies estratègiques:

  1. Motivar i fomentar l’esperit emprenedor de la comunitat universitària catalana, potenciant un entorn favorable a la generació de vocacions empresarials.
  2. Crear i impulsar idees innovadores en els projectes empresarials sorgits en l’entorn universitari, afavorint xarxes de col·laboració i de negocis.
  3. Créixer i consolidar iniciatives empresarials, fomentant la innovació i l'ús de noves tecnologies.
  4. Generar coneixement amb capacitat de subministrar recursos i dispositius orientats a valoritzar l’emprenedoria universitària.

 

Font: TIC.cat