Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.

Organisme: Secretaría de Estado de Medio Rural y Agua

Objectiu: Distingir projectes originals i innovadors que responguin a:

  • La gestió sostenible dels recursos rurals.
  • La recerca de nous jaciments d'ocupació.
  • Les necessitats de les dones en el medi rural.

Adreçat a: Persones físiques o jurídiques espanyoles privades que, en raó del que disposen els seus estatuts o normes per les quals es regeixin, desenvolupin la seva activitat preferentment en el medi rural i el domicili social es trobi en el medi rural.

Premi: Dotació de 25.000 €.

Termini de presentació de sol·licituds: 23 d'abril de 2011.

Més informació: