Formació digital per a dones TIC
Formació digital per a dones TIC. Author: Pexels. 2018. License: BY-SA.

CodeOp ofereix cursos bootcamps de Full Stack Development i Data Analytics. Aviat també engegaran un curs de Project Management i DevOps.

Full Stack Bootcamp

Durant les primeres setmanes del curs, els/les estudiants aprenen els fonaments de programació, estructures de dades, algorismes i Javascript avançat. Després, desenvolupen aplicacions completes utilitzant les últimes tecnologies, algunes de les quals inclouen React.js, Node.js, Express, MySQL i Heroku.

Les últimes setmanes del curs, tenen un doble enfocament: desenvolupen aplicacions completes des de zero i també se sotmeten a una extensa preparació professional.

Dates

18 de maig - 30 de juliol: En remot
29 de juny - 11 de setembre: En remot
20 de juliol - 2 d'octubre: En remot
14 de setembre - 27 de novembre: Presencial

Ompliu aquest formulari per a inscriure-us i/o rebre més informació.

Data Analytics

Amb aquest curs, els/les estudiants obtindran experiència pràctica amb les diverses etapes de l'anàlisi de dades, específicament sobre com aplicar diverses tecnologies per a la visualització de dades.

Treballaran amb tipus de dades complexes, com a sèries de temps, gràfics i informació geoespacial. Al final del curs, sabran identificar i donar suport als problemes comuns que enfronten els equips analítics en els negocis.

Format

  • Jornada a temps complet: 11 setmanes de 9AM - 6PM) 
  • Jornada parcial: 26 setmanes amb dues tardes a la setmana i 1-2 dissabtes al mes.

Dates

20 de juliol - 2 d'octubre: Remot | Temps complet
21 de setembre- 20 de març: Presencial | Temps parcial
12 d'octubre - 3 d'abril: Remot | Temps parcial

Omple aquest formulari per a inscriure-us i/o rebre si estàs interessat/a.

Les persones que hagin perdut la seva feina dugut la situació de la Covid-19, poden optar a un 15% de descompte