Mapa sobre com valoren els països de parla hispana el software lliure
Mapa sobre com valoren els països de parla hispana el software lliure.

Segons l'Índex de Valoració dels Software Lliure (IVSL), Costa Rica és el país de parla hispana on millor es coneix el programari lliure. En el segon lloc es troba Nicaragua i en el tercer Espanya. L'IVSF és un indicador que mesura la valoració i els coneixements que es tenen sobre el programari lliure i que es calcula a partir d'uns indicadors que analitzen tots els àmbits aplicables. Així, Costa Rica obté un 10 a l'index, Nicaragua un 7,05 i Espanya 6,69. A la cua trobem a Mèxic (3,39), Hondures (3,38) i la República Dominicana (amb un 0). Si teniu curiositat, podeu consultar tota la classificació.

L'informe "Valoración del software libre en la sociedad" arriba enguany a la seva sisena edició. Realitzat a partir de les respostes de 1569 persones, desvetlla que el 70% dels enquestats reconeixen utilitzar programari lliure. Tot i així, sembla que no tots ells coneixen la definició correcte d'aquest tipus de software, ja que, han estat el 42% dels enquestats els que han reconegut la resposta correcta a la pregunta "Saps què és el programari lliure?".

La gran majoria d'enquestats, el 80%, ha afirmat que confia en el software lliure. A més, un 34% d'aquesta majoria assegura que hi confia perquè es desenvolupa i actualitza constantment i el 46% restant manifesten no haver tingut problemes amb ell.

Aquest informe es pot consultar en aquest enllaç i està compartit amb llicència Creative Commons.