Les biblioteques de Barcelona que compten amb Espai Multimèdia ofereixen un servei d'assessorament en l'ús de les tecnologies de la informació on s'atenen les consultes relacionades amb la recerca d'informació a Internet, el correu electrònic, l'elaboració de documents escrits, els fulls de càlcul, el retoc d'imatges, etc. Aquest servei s'ofereix durant tot l'any, excepte als mesos de juliol i agost.

Durant les 14es Jornades Catalanes d’Informació i Documentació es va presentar aquest vídeo que vol donar a conèixer aquest servei entre els usuaris i visibilitzar la feina diària que fa el personal de suport. El vídeo ha estat el·laborat amb el suport de Calaix Cultura.