Aprovat el Decret que regula l'ACTIC, l'acreditació TIC estàndard
Aprovat el Decret que regula l'ACTIC, l'acreditació TIC estàndard.

El Govern ha aprovat el 9 de juny el Decret que regula l’acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació (ACTIC), impulsat pel Departament de Governació i Administracions Públiques. L'ACTIC, com a certificat expedit per la Generalitat, permetrà demostrar el nivell de coneixement en tecnologies de la informació i la comunicació davant qualsevol empresa o administració pública.

L’ACTIC avaluarà la competència digital de forma independent als programes informàtics. És a dir, avaluarà com s’apliquen els coneixements, habilitats i actituds per assolir objectius determinats amb eficàcia i eficiència, per sobre del coneixement de programari concret. A més, s’incorporen continguts relacionats amb la cultura digital, les bones pràctiques i el civisme digital.

Aquest estiu es faran les primeres proves pilot del nivell bàsic i mitjà amb determinats col·lectius per avaluar el procés d’acreditació. Superada aquesta fase de prova, es posarà en funcionament el sistema de proves d’acreditació de nivell bàsic i mitjà obert per a tota la ciutadania. Està previst començar amb les proves d’acreditació de nivell avançat la tardor de 2010.

Més informació: