Ajuts extraordinaris per a estudiants universitaris
Ajuts extraordinaris per a estudiants universitaris. 2020. Font: Pexels. License: BY-SA.

La Universitat de Barcelona (UB) obre una segona convocatòria d'ajuts perquè els estudiants amb dificultats econòmiques puguin gaudir de connectivitat a Internet i ordinadors portàtils dins el programa Connecta UB arran de la suspensió de la docència presencial per la pandèmia de COVID-19.

En la primera convocatòria, es van concedir un total de 208 ajuts als quals van optar estudiants que tinguessin concedida una beca general del Ministeri d'Educació, una beca Equitat en el tram 1 (AGAUR) o una bkUB (modalitat A).

En aquesta edició, canvien els requisits i s’obre a aquells estudiants que fins ara no podien optar-hi amb l'objectiu de mitigar l’escletxa digital i garantir la igualtat d’oportunitats de tot l’alumnat durant aquest quadrimestre arran la situació de crisi sanitària i social.

Requisits d'accés a la convocatòria

Els estudiants que vulguin optar a aquest programa, cal que estiguin cursant estudis oficials de grau o de màster universitari en un centre propi de la UB i acreditar trobar-se en situació de vulnerabilitat econòmica sobrevinguda a conseqüència de la COVID-19.

Es considerarà situació de vulnerabilitat econòmica no sobrepassar les quantitats de renda familiar establertes en la mateixa convocatòria, trobar-se en situació d'atur, tant la persona sol·licitant o algun membre de la unitat familiar que aportava anteriorment ingressos, tancament de l’activitat econòmica principal de l’estudiant o de la unitat familiar, o malaltia greu o decés d’algun membre de la unitat familiar amb afectació econòmica per a la persona sol·licitant.

Modalitats d'ajut

Hi ha tres tipologies diferents de modalitat d'ajuts:

  1. Cessió d’ús temporal d’un ordinador portàtil
  2. Connexió bàsica d’Internet
  3. Ambdues peticions conjuntament: ordinador portàtil i connexió a Internet

Les sol·licituds s’han de presentar a través d'aquest formulari telemàtic que hi ha a l’apartat d’ajuts i subvencions de la Seu electrònica de la Universitat de Barcelona. Aquí es poden consultar les bases de la convocatòria.