Dona treballant a l'ordinador
Dona treballant a l'ordinador. Tipus de lletra: European Parliament (Flickr).

El Premi Mujer y Tecnología de la Fundació Orange s'atorgarà el mes de març del 2017, en el marc dels "Encuentros de mujeres que transforman el mundo", organitzats per l'Ajuntament de Segòvia. La dona guardonada rebrà un diploma i un premi amb dotació de 4.000 euros bruts, que haurà de ser destinat al projecte per al qual treballi.

El premi està dirigit a dones tecnòlogues que portin a terme projectes socials i el seu objectiu sigui millorar la qualitat de vida de les persones. També està destinat a dones que, tot i no ser tecnòlogues, utilitzen les noves tecnologies per treballar en projectes socials.

Les candidatures poden ser presentades per la pròpia dona, per responsables de xarxes i grups temàtics d'investigació reconegudes en l'àmbit de les tecnologies, per entitats sense ànim de lucre o per qualsevol entitat que ho consideri oportú. Les candidatures han de contenir informació rellevant sobre les candidates, així com una breu presentació, en castellà i en vídeo o escrita, del treball i resultats realitzats per la candidata. A més s'adjuntarà el currículum de la candidata.

Tota la documentació necessària relativa als premis serà enviada a través del portal dels premis, abans de les 24:00 hores del diumenge 22 de gener de 2017. La convocatòria dels premis es resoldrà abans del dimecres 1 de març.