Ets dona i pertanys al sector tecnològic? Amb l'objectiu de fer públics i visibles els aspectes més rellevants vinculats al desenvolupament professional de les dones en el sector tecnològic, Digitalfems ens conviden a participar en una enquesta anònima.

Enquesta sobre la participació de les dones als espais tecnològics
.

Actualment existeixen poques dades que ens detallin sobre quin és la situació de les dones en la indústria tecnològica. Sabem, per exemple, només el 1,6% de l'ocupació femenina es dedica al sector de les tecnologies digitals a Espanya, enfront del 5,6% dels homes.

Digitalfems animen a participar en una enquesta que revelaran aspectes relacionats amb les mancances del sector, elements valorats o aspectes relacionats amb la promoció econòmica. La participació és anònima, no es recolliran dades personals, ni programari als perfils participants. A més els resultats es publicaran en un informe format obert per a facilitar el seu accés.