Fotograma d'un vídeo sobre Co-Work-Tic Sant Feliu
Fotograma d'un vídeo sobre Co-Work-Tic Sant Feliu.

Durant els mesos de setembre i octubre la Fundació Esplai ha organitzat el segon cicle formatiu del 2014, adreçat a persones dinamitzadores. Entre la primera edició que es va realitzar al maig i aquesta segona, s'han impartit 23 cursos i hi han participat 683 persones. El responsable de programes de formació de l'entitat, Isidre Bermúdez, es mostra satisfet amb els resultats d'enguany, que tot just acaben de recollir en una infografia. Afirma que el cicle formatiu ha funcionat molt bé i que han tingut 200 alumnes més que l'any anterior. Han tingut 1.397 sol·licituds de matrícula i han pogut donar cabuda a 825 places. “Això ens fa pensar que encertem amb el model, els temes i que ressolem necessitats” afirma Isidre Bermúdez.

Un dels cursos ofert en aquesta segona edició ha estat Organitzar espais de coworking a l'eTIC, tutoritzat per Pablo Muiño, responsable de Sant Feliu Innova. Explica que "la idea del curs és dotar dels elements bàsics operatius (eines i conceptes) i elements pràctics per tal que els dinamitzadors i dinamitzadores digitals puguin aplicar-los a la seva realitat diària amb diferents graus d'intensitat, tant en les dinàmiques de treball col·laboratiu com a les de captació i dinamització del talent i la innovació, segons la seva realitat i entorn".

La formació s'ha desenvolupat durant quatre setmanes i ha suposat una dedicació de 20 hores. S'ha dividit en quatre mòduls: “Coworking: concepte, origen i evolució”, “Com funciona un espai de coworking? Dia a dia i tipologies”, “Creació, desenvolupament i fidelització de la comunitat de coworkers” i “Eines i recursos de col·laboració. Comencem?”.

Els/les alumnes han realitzat força activitats pràctiques, com ara:

  • Dissenyar diverses activitats amb dinàmiques basades en la col·laboració, la cooperació i l'intercanvi d'idees i la generació de relacions
  • Plantejar-se opcions en la contrasprestació de serveis relacionats amb el coworking com l'establiment de tarifes i preus o dinàmiques d'intercanvi i pagament en espècie (serveis, idees, coneixement, formació...)
  • Establir un primer catàleg d'accions que doti de contingut a un espai de cotreball dins un punt tic (serveis, activitats...)
  • Plantejar recursos de captació, dinamització i col·laboració de la comunitat
  • Establir accions bàsiques de comunicació i difusió externa orientades a dotar d'un rostre més humà al coworking mitjançant entrevistes amb diverses tipologies de coworkers usuaris dels telecentres
  • Determinar un kit personalitzat d'eines digitals de col·laboració per gestors de punts tic, orientades al treball en grup, a la comunicació interna o externa, al networking, a la gestió del coneixement compartit, a la planificació i gestió de projectes, a la innovació i al crowdsourcing, etc.
  • Treballar una descripció i catàleg de serveis de l'espai per poder afegir-lo a un directori de centres de coworking

La dinamitzadora del Punt TIC de Tremp, Carme Badia, ha estat una de les alumnes del curs. Ens ha explicat que ha estat una formació molt interactiva, que el tutor ha donat resposta a tot i ha aportat molta informació complementària. Assenyala que el curs li ha ofert noves idees i més arguments per defensar el model de coworking. De fet, li ha servit per reflexionar sobre el model dels Punt TIC que es van crear en el marc del projecte de teletreball. Pensa que en aquell moment la societat no estava preparada per a aquest concepte i que en canvi ara, arran de la crisi, es busquen nous models d'organitzar el treball i de col·laborar.

A Tremp tenen un espai de coworking per a joves amb quatre places. Arran del curs, s'ha adonat d'algunes coses que s'hi podrien millorar i afirma que conèixer altres experiències li ha ajudat a no caure en els mateixos errors.

En aquest sentit, el tutor, Pablo Muiño, afirma que la tutorització i el treball amb exemples reals dels entorns professionals dels participants durant tot el curs ha possibilitat que la personalització de la capacitació hagi estat molt elevada esdevenint gairebé una consultoria i intercanvi de coneixements i experiències d'utilitat entre participants i entre tutor i participants".

Isidre Bermúdez destaca que el curs de coworking fomenta molt la participació i el diàleg i té un nivell d'acceptació molt alt: “Els dinamitzadors/ores tenen la sensació de que és un tema en el que s'han de ficar”. També creu que dóna resposta a la necessitat de fer créixer el telecentre o l'entitat: “Amb la situació actual de crisi, busquen solucions innovadores que resolguin la situació”.