Canòdrom de la Meridiana
Canòdrom de la Meridiana. Autor: Wikimedia Commons. 2015. Llicència: BY-SA.

Aquest nou equipament es planteja com a un espai arrelat al barri del Congrés i els Indians de la ciutat condal, Per això que una part fonamental a valorar de les propostes presentades és el retorn que facin al barri del Congrés-Indians i al districte de Sant Andreu. Les persones o col·lectius interessats podran presentar la seva proposta del 4 al 24 de febrer, a través de la seva plataforma participativa.

L’equipament vol ser un espai de llibertat, creació i lliure circulació d’idees en matèria d’innovació democràtica i tecnologia crítica, a partir d’un programa de formacions, activitats obertes i residències que contribueixin a reflexionar sobre els grans reptes de la societat en xarxa.

Tres modalitats i temàtiques de projectes

La convocatòria contempla tres modalitats de projectes de residència: projectes de recerca desenvolupats des d’universitats o grups de recerca; projectes de tecnologia i democràcia; i projectes singulars en dos nivells: feminismes i tecnologies digitals i democràtiques o videojocs amb perspectiva crítica.

 • Innovació democràtica. Transformació de les dinàmiques d’interrelació entre dels espais de l’administració pública oberts i les voluntats ciutadanes de viure i apropiar-se del seu entorn. 
 • Tecnologies (hardware i software) lliures i democràtiques. Tecnologies de codi obert, de gestió pública i/o comuna. > Feminismes i tecnologies digitals i democràtiques. Mirada amb perspectiva de gènere interseccional sobre les tecnologies digitals.
 • Ciència ciutadana i participativa. Processos d’investigació i objectivació científica participats i articulats de des de la societat civil.
 • Cultura digital i democràtica. Mediació de la capa digital en les pràctiques, actituds, valors i pensaments, des d’una perspectiva de democràtica.
 • Anàlisi i visualització de dades amb perspectiva crítica. Construir infraestructura digital de representació de dades que visibilitzi les diferents dimensions d’una societat complexa i canviant. 
 • Urbanisme crític i tecnologies digitals. Aproximació crítica a la investigació de l’ordenació del territori mitjançant l’ús de la capa digital en la recerca o en l’exposició de resultats. 
 • Procomuns digitals. Recursos digitals pertanyents a una comunitat.
 • Drets digitals i sobirania tecnològica. Extensió dels Drets Humans a l’entorn digital: dret a la privacitat, a l’accés a la informació, a la llibertat d’expressió, entre molts d’altres. Defensa en l’ajust a necessitats i interessos de la comunitat de les de la infraestructures i les TIC.
 • Innovació per a l’empoderament ciutadà, l’autoorganització i la transformació social. Investigació i/o aplicació de lògiques innovadores en els processos d’emancipació social i nacional. 
 • Innovació social per donar resposta a emergències socials, sanitàries, climàtiques i habitacionals. Conjunt de solucions innovadores a problemes socials i ambientals existents, des d’una perspectiva d’origen, classe i gènere.
 • Videojocs amb perspectiva crítica. Impuls de la transformació social a través dels videojocs i/o de la cultura dels videojocs.

Un jurat format per persones expertes en els àmbits de coneixement dels que tracta la convocatòria, seran les encarregades de  seleccionar els projectes. Aquest està format per Tatiana Guerrero, assessora en polítiques socials públiques; Isabella Longo, directora de projectes de BIT Habitat; Arnau Monterde, director d'Innovació Democràtica; Antonio Alcàntara, expert en acció comunitària i Rosa Borge, experta en plataformes participatives i deliberació online.