civisme

Imatge_logo
Publicat el 31/01/2011
0
L'Ajuntament de Barcelona obre convocatòria de subvencions per a la realització d'activitats d'interès públic i social i serveis de districte i de ciutat al 2011. Termini: 15 de febrer de 2011.
Publicat el 10/03/2010
0
El Departament de Governació obre subvencions pluriennals a entitats sense ànim de lucre per a projectes d'actuacions d'activitats físiques i de foment del voluntariat. Termini: 1 mes.
Imatge_logo_ajuntament_Barcelona
Publicat el 19/01/2010
0
L'Ajuntament de Barcelona obre convocatòria de subvencions per a entitats i persones que realitzin activitats al terme municipal de Barcelona, o fora d'aquest en cas que es consideri d'interès per a la projecció exterior de la ciutat, que complementin i/o supleixin la competència municipal. Termini...
Subvencions per a actuacions cíviques i comunitàries
Publicat el 26/03/2009
0
El DGAP, a través de la Secretaria d'Acció Ciutadana, atorga subvencions a entitats sense ànim de lucre per a projectes d'actuacions cíviques, comunitàries i de foment del voluntariat. Termini: 1 mes.
Subscriure a civisme