El DGAP, a través de la Secretaria d'Acció Ciutadana, atorga subvencions a entitats sense ànim de lucre per a projectes d'actuacions cíviques, comunitàries i de foment del voluntariat. Termini: 1 mes.

Subvencions per a actuacions cíviques i comunitàries
Subvencions per a actuacions cíviques i comunitàries.

Organisme: SAC DGAP Generalitat de Catalunya.

Objectius: subvencionar projectes d'actuacions cíviques, comunitàries i de foment del voluntariat que portin a terme entitats sense ànim de lucre i que es puguin emmarcar en les següents línies:

 • Línia 1: subvencions destinades a projectes plurianuals d'entitats d'economia social o tercer sector. Els projectes s'han de realitzar el mateix any de l'aportació de l'anualitat.
 • Línia 2: subvencions destinades a projectes d'actuacions cíviques, comunitàries i de foment del voluntariat. Els projectes s'han de realitzar l'any de la convocatòria.
 • Línia 3: subvencions destinades a entitats que realitzin activitats vinculades amb la Secretaria d'Acció Ciutadana. A realitzar l'any natural de la convocatòria.

Beneficiaris:

 • Per a la Línia 1: entitats d'economia social o del tercer sector sense ànim de lucre que compleixin objectius d'economia social directament relacionats a la formació de valors civicocomunitaris i la promoció del voluntariat. Requisits:
  • Seu social a Catalunya.
  • Experiència mínima de 3 anys.
  • No tenir cap resolució sancionadora de cap tipus.
  • No rebre altres subvencions amb la mateixa finalitat.
 • Per a les Línies 2 i 3: entitats sense ànim de lucre i entitats de caràcter cooperatiu. Requisits:
  • Constituïdes legalment i registrades.
  • Seu o delegació a Catalunya.

Data de publicació al DOGC: 24 de març de 2009.
Termini de presentació de sol·licituds: 1 mes a comptar des de l'endemà de la pulbicació al DOGC.
Termini de justificació: 30 de novembre de 2009.

Més informació: