Imatge_logo_ajuntament_Barcelona
Logo_ajuntament_Barcelona.

Organisme: Ajuntament de Barcelona.

Objectius: fomentar activitats d'interès públic o social que tinguin per finalitat:

 • Millorar la cohesió social de la ciutat.
 • Promoure l'associacionisme.
 • Fomentar valors socials, culturals i noves formes de participació.
 • Afavorir la cooperació entre el sector públic, el sector no lucratiu i el privat.
 • Possibilitar el creixement cultural, tan qualitatiu com quantitatiu.
 • Promoure el desenvolupament sostenible.
 • Fomentar els valors del civisme i la convivència.
 • Contribuir a l garantir la qualitat de la salut a la ciutat.
 • Promoure, defensar i garantir els drets de la ciutadania.

Beneficiaris: condicions i requisits:

 • Que els activitats es facin al terme municipal de Barcelona (o fora d'aquest en cas de que es consideri d'interès per a la projecció exterior de la ciutat).
 • Que els activitats i serveis complementin i/o supleixin la competència municipal en aquestes matèries.
 • Que siguin activitats sense afany de lucre.
 • Els beneficiaris han d'estar legalment constituïts.
 • Que tinguin seu social o delegació al terme municipal de Barcelona.
 • Que tinguin objectius i finalitats coincidents amb els de les bases.

Àmbit temàtic:

 • Cultura.
 • Esports.
 • Educació.
 • Salut.
 • Acció social.
 • Dones.
 • Joventut.
 • Drets civils.
 • Participació ciutadana i associacionisme.
 • Medi ambient.
 • Immigració.
 • Civisme i convivència.

Quantia: 50% del pressupost total.

Data de publicació al BOP: 16 de gener de 2010.

Termini de presentació de sol·licituds: 16 de febrer de 2010.

Més informació: