Punt TIC - Biblioteca Municipal Joan Sardà i Lloret

Carrer Sant Antoni, 13 08777 Sant Quintí de Mediona
Tel: 93 899 81 52
Aquest Punt TIC és un Biblioteca / recerca informacional
La biblioteca és la persona responsable / dinamitzadora.
Logotip Punttic

Serveis - activitats

2 ordinadors disponibles.