Punt TIC - Biblioteca Municipal Joan Sardà i Lloret

Carrer Sant Antoni, 13 08777
Tel: 93 899 81 52
La biblioteca és la persona responsable / dinamitzadora.
Logotip Punttic

Serveis - activitats

2 ordinadors disponibles.