Tecnologas.org
.

Tecnologas.org és una xarxa de suport per a les dones i persones no binàries del sector de les tecnologies. Impulsada per DigitalFems, neix de la detecció d'una sensació de solitud entre les dones, que encara suposen menys del 25% del sector a Europa. Sovint, com que no hi ha més dones en la proximitat professional, no poden compartir com se senten o no gaudeixen d'unes polítiques de conciliació que s'adaptin a les seves necessitats.

La plataforma busca potenciar la tecnologia inclusiva i ofereixen tallers i beques, filtren ofertes de feina del sector segons la sensibilitat amb la perspectiva de gènere i fan de pont amb les empreses per sensibilitzar sobre l'equitat.