Imatge per a il·lustrar la notícia sobre les noves activitats trimestrals de l'Òmnia Servei Solidari
Imatge per a il·lustrar la notícia sobre les noves activitats trimestrals de l'Òmnia Servei Solidari. Author: Pexels. 2019. License: BY-SA.

Durant el mes de gener l'Òmnia Servei Solidari obre les inscripcions per als nous cursos trimestrals sobre capacitació digital.

Les inscripcions es realitzaran el proper dimarts 14 de gener per antic alumnes i el dimecres 15 de gener per a nous alumnes. L'horari per a inscriure's serà de 10 a 14h i de 16 a 20 h.

Les activitats formatives comencen a partir del 20 de gener i són:

Acollida TIC (Cada dilluns i dimecres de 09:30 a 11:00 h.)

Objectiu de l'activitat: Trencar l'esquerda digital de les persones usuàries apropant-les a l'ús de l'ordinador i les seves possibilitats. Fomentar l'ús de l'ordinador, del correu electrònic i d'Internet per a la generació d'oportunitats. Crear ciutadans autònoms, socialment responsables i capaços d'informar-se, expressar-se i interactuar a través d'Internet i el web 2.0 

Programació SOC (Cada dilluns i dimecres de 11:00 a 12:00 h.) 

Objectiu de l'activitat: Oferir una activitat que permeti un aprenentatge ràpid de les TIC i orientat a les necessitats del col·lectiu aturat. Treballar de forma intensiva aquells elements de les TIC (correu, internet, webs i portals de feina) que permetin a les persones en procés de recerca de feina, descobrir tots aquests elements per facilitar la seva incorporació al mercat de treball. 

Tasta'm (Cada dimarts i dijous de 11:30 a 13:00 h.)

Objectiu de l'activitat: Treballar les competències TIC dels joves participants per facilitar la seva incorporació al sistema educatiu reglat o al món laboral. Generar entre els joves una ciutadania informada, responsable i capaç de contribuir a la societat i resoldre dubtes i problemes. Tastar el món de les TIC com a possible futura ocupació o camí formatiu, junt amb altres oficis.

Espai d'inserció laboral (Cada dilluns de 13:00 a 14:00 h.)

Objectiu de l'activitat: Apropar les TIC com a eina facilitadora per a la recerca de feina. Donar suport a aquelles persones que ja són autònomes en la recerca de feina per Internet. Resolució de dubtes, consultes entorn de les TIC i la recerca de feina.

TECA (Cada dimarts de 13:00 a 14:30 h.)

Objectiu de l'activitat: Contribuir a la formació sociolingüística e instrumental i a l’adquisició de les competències transversals dels joves menors no acompanyats majors de 16 anys.

APPtiva't (Cada dimecres de 13:00 a 14:00 h.)

Objectiu de l'activitat: Donar una formació més àmplia a les persones participants que ja dominen el mòbil amb sessions més avançades de connexions, configuració, APPS.

Sigues Smart!! (Cada dilluns de 17:30 a 19:00 h.)

Objectiu de l'activitat: En una realitat canviant a on molts dels usuaris disposen abans d'un telèfon amb connexió a Internet (smartphone) o una tauleta que d'un ordinador, volem oferir un espai d'aprenentatge d'aquets dispositius. Descobrir el bon ús i aquelles aplicacions d'utilitat per als usuaris i usuàries del Punt a fi de treure el màxim profit dels nous dispositius. Assessorar i aconsellar en els possibles problemes sorgits de la utilització dels telèfons i les tauletes.

Mobilitza't (Cada dimarts de 16:00 a 17:30 h.)

Objectiu de l'activitat: Oferir un espai d'aprenentatge dels nous dispositius smartphones (mòbils i tauletes). Aprendre a utilitzar les aplicacions per obtenir el millor resultat possible. Introduir-nos a les xarxes socials mitjançant el mòbil.

Jo-ven !! (Cada dimarts de 18:00 a 19:30 h.)

Objectiu de l'activitat: Projecte de formació lingüística, coneixement de l’entorn i ocupabilitat, especialment dissenyat per als joves de pisos assistits de la Fundació Benallar amb una formació integral i transversal mitjançant les Tics com eines conductores.

Joves Lab (Cada dimecresde 17:30 a 19:00 h.)

Objectiu de l'activitat: Dotar d'un espai als antics alumnes dels cursos de Tasta'm, perquè puguin fer els deures, accedir al temari i desenvolupar els projectes que els seus estudis de grau, requereixin. 

Remember when? (Cada dijous de 2020 de 16:00 a 17:30 h.)

Objectiu de l'activitat: Taller d'estimulació cognitiva per a persones grans sense malalties associades, a petició dels propis usuaris/es.

Aula Oberta (Cada dijous de 17:30 a 19:00 h.)

Objectiu de l'activitat: Espai lliure per a facilitar l'accés a les noves tecnologies i a Internet als usuaris que no en tenen. Resolució de dubtes, consell i assessorament en les diferents activitats que realitzen. 

Blog (Cada dilluns i dimecres de 16:00 a 17:30 h.)

Objectiu de l'activitat: Creació d'un Blog comunitari, social, col·laboratiu, intercultural, intergeneracional, transversal als diferents cursos del Punt. Els beneficis que la utilització dels blogs ofereixen en l'àmbit de l'aprenentatge són diversos per la seva senzillesa, comoditat i facilitat d'ús.

El dia dia a la xarxa (Cada dimarts de 09:30 a 11:00 h.)

Objectiu de l'activitat: Treballar aquells recursos i serveis de quotidianitat que existeixen a la xarxa i que poden satisfer necessitats i demandes dels usuaris/es del Punt. 

Per a més informació cal adreçar-se a la seu del Punt TIC al Carrer Sant Antoni Abad, 61 de Barcelona o trucar al telèfon 93 441 64 06