Il·lustració amb noies i tecnologia
Un dels cursos de l'Acadèmia de Telecentres és sobre tecnologia i perspectiva de gènere. Author: Acadèmia de Telecentres de la Fundación Esplai. License: All rights reserved.

Els cursos de l'Acadèmia de Telecentres de la Fundación Esplai pretenen satisfer les necessitats formatives de les persones dinamitzadores i coordinadores de telecentres i posar al seu abast les competències, metodologies, projectes, estratègies i recursos que els ajudin a desenvolupar millors i més eficaços mecanismes de motivació i apropiació de les TIC.

En el cicle formatiu que es desenvolupa entre març i abril de 2019, ofereix cinc cursos:

Són formacions gratuïtes. Per participar-hi, cal realitzar la sol·licitud d'inscripció com a molt tard l'11 de març. Tots cinc cursos començaran el 18 de març.