Un grup de joves participant en un taller al Punt TIC de CO-Innova Sant Feliu
583 persones han participat en les activitats del CO-Innova Sant Feliu durant l'any 2018. Author: Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat. License: All rights reserved.

Ara que acaba el 2018, a Sant Feliu Innova aprofiten no només per analitzar i valorar com ha anat l'any, sinó que també per fer balanç dels últims tres anys, període en què aquest programa municipal ha fet una clara aposta per la innovació social digital. Aquest pas es va fer primer amb proves pilot i des d'abril d'enguany amb la posada en marxa del centre de creació i innovació social i tecnològica CO-Innova Sant Feliu, que va néixer amb l'objectiu de fer del Punt TIC local un motor de transformació social del municipi i la comarca. Busca que el telecentre col·labori en detectar i identificar reptes i problemàtiques socials emergents i facilitar-hi solucions innovadores.

Aquest  2018, 583 persones han gaudit dels serveis del Punt TIC de Sant Feliu de Llobregat, de les quals un 56.4% han estat dones. Aquesta xifra puja en 298 participants més si es comptabilitzen les activitats educatives STEAM de CO-Innova Sant Feliu, adreçades a infants i joves d'entre 6 i 16 anys, i que s'han realitzat amb cinc centres educatius de la ciutat. Per tant, el total de participants en accions d'innovació social digital és de 881.

Des del Punt TIC es mostren molt satisfets no només per la pujada en el nombre de participants, sinó que també per la valoració que aquests fan del servei, ja que, puntuen els tallers amb un 8,67 sobre 10. La valoració de les formacions ha crescut de forma progressiva des de 2016: el 2016 va ser de 7,58 punts i el 2017 de 8,2.

En el període 2016-2018 s'han format 1.625 persones mitjançant 129 accions formatives del Punt TIC. Tenint en compte les activitats educatives PMAE, adreçades a infants i joves, aquesta xifra puja a un total de 2.871 persones.

Aquests últims tres anys, el Punt TIC de Sant Feliu ha testejat i cocreat diversos projectes orientats a aconseguir una evolució real dels espais i persones dinamitzadores des de la inclusió i la capacitació digital tradicional cap a esdevenir agents actius en la facilitació de dinàmiques d'innovació social digital col·laborativa a la ciutat. Expliquen que, cada vegada més, l'enfocament de les accions formatives i de la dinamització digital es fa introduint conceptes vinculats amb la gamificació, la resolució de reptes i la consecució d'objectius, per tal de convertir les persones participants en productores de coneixement compartit, apoderant la ciutadania i trobant noves fórmules i estímuls per al seu aprenentatge.