Pla de Digitalització Democràtica dels Centres Educatius de Barcelona
Pla de Digitalització Democràtica dels Centres Educatius de Barcelona. Author: Pexels. 2011. License: All rights reserved.

L'objectiu de la proposta, és garantir la privacitat i el control de les dades per part dels centres, per tal de garantir de manera integral els drets digitals de la comunitat educativa. Ha estat dissenyada per l'entitat Xnet.

l'Associació Xnet, el grup de famílies promotores i les Associacions Federades de Famílies d’Alumnes de Catalunya (aFFaC) conjuntament amb la Direcció d’Innovació Democràtica i el Comissionat d’Innovació Digital de l’Ajuntament de Barcelona i el Consorci d’Educació de Barcelona han posat en marxa aquest projecte per garantitzar una digitalització segura i respectuosa amb la sobirania de les dades del alumnat i professorat.

L'objectiu de la proposta, és garantir la privacitat i el control de les dades per part dels centres, per tal de garantir de manera integral els drets digitals de la comunitat educativa. Ha estat dissenyada per l'entitat Xnet.

Sota el nom de Pla de Digitalització Democràtica dels Centres Educatius, el programa promourà un control públic sobre les tecnologies a les escoles, introduirà infraestructures, recursos pedagògics, acompanyament i serveis tècnics que permetin una digitalització del centres segura a través de tecnologies lliures i auditables.

Fins a cinc centres educatius estan cridats a ser el laboratori de proves de la implantació d’aquest programari. Si tot va bé, s’ampliaria a nous centres al curs vinentDurant els propers mesos es desplegarà un paquet d’eines integral de forma automatizada amb Moodle, Nexcloud, Big Blue Button, Jitsi, Ehterpad i altres eines de programari obert i auditable en aquests cinc centres.

Els centres comptaran amb un servei tècnic i de formació que tindrà una presència permanent per acompanyar-los d’una forma personalitzada en l’ús dels nous sistemes. Els objectius són els següents:

  • Desenvolupar i desplegar una Suite automatizada i replicable amb eines de programari lliure i auditable en els centres educatius, robustes, usables i 100% competitives per a les principals necessitats de l’educació digital.
  • Promoure l’ús d’infraestructures que siguin 100% segures, auditables i que defensin la sobirania de les dades personals i altres drets vinculats a l’era digital com ara la inviolabilitat de les comunicacions en línia, la minimització, de les dades i la privacitat des de el disseny i per defecte amb especial èmfasi en els menors d’edat.
  • Desplegar accions formatives i d’acompanyament en l’ús d’aquestes tecnologies al professorat i a tota la comunitat educativa dels centres.
  • Fomentar els usos democràtics de la tecnologia, i l’agilitat en l’ús de diverses plataformes evitant la creació de clients captius d’un únic producte i conèixer els conceptes de Drets Digitals i comuns digitals.
  • Desenvolupar l’esperit crític envers internet i els entorns digitals.
  • Aprendre conceptes bàsics sobre privacitat i seguretat a la xarxa.
  • Generar capacitat d’emprenedoria distribuïda, de proximitat i sobre la base de criteris ètics.
  • Reduir la despesa a llarg termini i augmentar l’autonomia i la llibertat d’elecció dels centres.
  • Investigació i disseny per a la sostenibilitat del projecte i la replicació a altres centres educatius.

Aquest projecte s’emmarca en el Pla de Xoc d’Inclusió Digital municipal, l’aposta del consistori per garantir la igualtat d’oportunitats en l’actual context de crisi social i econòmica. Podeu obtenir més informació a través d'aquest enllaç.