Tornen les proves ACTIC
Tornen les proves ACTIC. Author: ACTIC. License: All rights reserved.

El passat 18 de juny el president de la Generalitat de Catalunya dictava el Decret de la nova governança de l'emergència sanitària provocada per la COVID-19 amb la resolució SLT/1429/2020, per la qual s'adopten mesures bàsiques de protecció i organitzatives per prevenir el risc de transmissió i afavorir la contenció de la infecció per SARS-CoV-2.

Amb aquesta notícia, finalitza la fase III del Pla per a la desescalada de les mesures extraordinàries adoptades per fer front a la pandèmia i els centres col·laboradors poden tornar a realitzar les proves d'avaluació de l'ACTIC en tot el territori de Catalunya.

Des de l'ACTIC recorden que és responsabilitat de la ciutadania assumir les mesures de protecció sanitària i adoptar comportaments preventius, com respectar la distància de seguretat, tant en espais tancats com a l'aire lliure, d'1,5 metres en general; mantenir una bona higiene de mans i fer ús de la mascareta dins els centres col·laboradors. 

Aquí podeu trobar el document on s'especifiquen els requeriments de les instal·lacions que han de complir els centres col·laboradors.