Streaming de fitxers de so
Streaming de fitxers de so.

La facilitat amb què s’envien els fitxers de so a través de la xarxa i la popularització dels programes d’intercanvi de fitxers ha modificat en pocs anys tota l’estructura econòmica del món musical. I a mida que l’ample de banda creix pràcticament tots els ordinadors connectats arriben a disposar en poc temps d’extenses col·leccions de composicions musicals diverses, en formats diferents i d’una qualitat no sempre destacable. Classificar i gestionar una quantitat important de fitxers de so, i  localitzar-ne un de determinat quan es vulgui, no sempre és fàcil.

D’altra banda, des del punt de vista legal, hi ha hagut molts intents de recuperar el mercat a través d’Internet mateix, sobre la base de descarregar fitxers però amb compensació econòmica. El cas d’èxit més evident ha estat iPod i iTunes d’Apple, que ha venut molts milions de composicions musicals per mitjà del sistema. Però també en aquest cas, l’element bàsic de la compra legalitzada per Internet continua sent la descàrrega de l’element musical a l’ordinador del comprador.

Però en aquests moments s’està posant en marxa un altre sistema que podria canviar la situació perquè funciona per mitjà de la reproducció del fitxer d’àudio en temps real, o sigui l’anomenat streaming. En aquest sistema allò que es compra no és el fitxer musical sinó el dret a sentir-lo. No hi ha descàrrega i per tant no hi pot haver còpia. El nou mètode funciona habitualment per subscripció, amb una quota que sol ser mensual i que dóna dret a sentir tota la música del catàleg, tantes vegades com es vulgui. La música sol estar classificada per gèneres i autors i està disponible des de qualsevol ordinador o aparell que es pugui connectar a Internet.

Es tracta, doncs, d’un sistema alternatiu a la descàrrega i amuntegament d’innombrables fitxers de so als ordinadors o aparells personals. L’èxit d’aquesta nova possibilitat dependrà de diversos factors: del fet que es disposi realment d’amples de banda suficients, de l’amplitud dels catàlegs dels webs que subministrin l’streaming i de l’import de les quotes del sistema. A la pràctica comença a haver-hi empreses que subministren música per streaming, tal com es pot comprovar amb qualsevol cerca per Internet. Una d’elles, per exemple, és www.yesfm.cat, accessible en català, que ens permetrà fer-nos càrrec de les possibilitats de sistema.