Imatge de la reunió preparatòria del projecte per al Grundtvig
Imatge de la reunió preparatòria del projecte per al Grundtvig.

De la reunió va sorgir la idea de preparar un projecte basat en l’intercanvi de coneixement intergeneracional, a partir de temes vinculats a les tradicions i a la cultura, experiències professionals i vitals i en Tecnologies de la Informació i la Comunicació.

Es va comptar amb la participació de la gent gran usuària habitual del Punt TIC del Solsonès, que van explicar les activitats i experiències que han tingut amb les TIC.

El CASTIIS, Centre d’Assistência Social à Terceira Idade e Infância de Sanguedo, és una institució d’utilitat pública, que depèn del Ministeri d’Educació i del Ministeri de Treball i Solidaritat Social de Portugal, que dinamitza i coordina serveis d’infermeria, llars d’infants, centres d’activitats d’oci, serveis d’ajut a la llar i d’assistència social, entre altres.