Teclat adaptat big-keys
Teclat adaptat big-keys.

L'accés a les TIC i als avenços de la societat de la informació, en el cas de les persones amb discapacitat, es veu sovint dificultat per la manca d'adaptacions, tant de programari com de maquinari, als equipaments estàndard. Durant la darrera Jornada de la Internet Social, del passat 26 de novembre de 2009, es va evidenciar l'interès d'un bon nombre de dinamitzadors/ores i de les administracions implicades en millorar les possibilitats d'accés d'aquestes persones als punts que formen la Xarxa Punt TIC.

 

Tenint present aquesta voluntat i amb motiu del Dia Mundial d'Internet la Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació presenta un prova pilot de préstec d'aparells adaptats. Aquesta dotació d'adaptacions realitzada per l'STSI és el primer pas d'una prova pilot, encaminada a detectar les necessitats de persones amb discapacitats que ja participen als Punt TIC, a captar nous públics per als punts i comprovar les possibilitats que obren aquests aparells per a certs col·lectius.

Els Punt TIC que vulguin participar en aquesta prova hauran de contactar amb l'Oficina Tècnica de la xarxa, per tal conèixer més detalls.

Paral·lelament amb la prova pilot, s'ha llançat una enquesta adreçada a persones dinamitzadores o responsables dels punts, a través de la qual es pretén determinar quin és el nivell de coneixement dels dinamitzadors/ores de la xarxa sobre les persones usuàries amb discapacitats i les diferents adaptacions existents per a l'ús dels equipament normals per part d'aquest col·lectiu. Aquest diagnòstic també servirà per veure quins són els punts més interessats per rebre la dotació d'aparells adaptats.

Per conèixer el funcionament dels aparells adaptats que es poden sol·licitar a l'STSI podeu veure uns vídeos il·lustratius en aquest enllaç.