Women in Aerospace Europe (WIA) es va crear a Barcelona es va crear al 2019, però l'organització compta amb 16 grups locals en diferents ciutats europees. Un dels seus eixos d'actuació és el treball amb col·legis, instituts i universitats per a fomentar l'interès per les carreres tècniques i de ciència, i les sortides professionals relacionats amb l'espai. Si vols saber més, consulta aquesta notícia.