La Televisió Digital Terrestre (TDT) és una nova tècnica de difusió dels senyals de televisió que en els propers anys substituirà a la televisió analògica convencional.

 

Per rebre la Televisió Digital Terrestre, únicament cal seguir tres senzills passos: comprovar si estem en zona de cobertura, adaptar la nostra instal·lació d'antena, sobretot en el cas d'antenes col·lectives, i disposar d'un receptor de TDT, ja sigui un decodificador o un televisor digital integrat.

Avantatges de la TDT:

- Un increment del número de canals de forma totalment gratuïta.
- Una millora de la qualitat, tant en la recepció com en la visualització dels senyals de TV.
- L’accés a un gran ventall de serveis i aplicacions interactives, mitjançant un canal de retorn telefònic.

 

Per rebre la Televisió Digital Terrestre, no cal subscriure's, ni pagar cap quota, atès que les emissions són totalment gratuïtes i en règim obert.

 

 

La Televisió Digital Terrestre representa la comunicació del futur, per tant és convenient adaptar-se al més aviat possible per a poder gaudir dels beneficis que ens aporta.

Et recomanem, per a més informació, visitar el web el web oficial del Fòrum de la Televisió Digital Terrestre a Catalunya, d'on s'ha extret aquesta informació. Aquí trobareu informació respecte la implantació i evolució de la Televisió Digital Terrestre (TDT) a Catalunya així com a Espanya i a d’altres països europeus, i dades referents a normativa, legislació, enllaços d’interès, notícies i actualitat de tecnologia digital, entre d’altres.

Aquesta és la segona edició del web, que neix el mes de desembre de 2005.

 

Visita el web