My e-participation Story
My e-participation Story. Author: Telecentre-Europe. 2016. Font: My e-participation Story.

La competició digital 'e-Participation Story' es va realitzar entre els mesos de juny i setembre del 2015. Telecentre-Europe, l'entitat organitzadora, ha recopilat una bona part de les històries sobre l'ús de les eines digitals per tal d'afavorir l'e-participació i influir en les polítiques europees i nacionals. Aquí podeu veure els diferents relats recollits. 

El concurs va ser organitzat en el marc d'un projecte finançat per la Unió Europea: "Activació de l'e-participació europea", dirigit per Telecentre-Europa amb 12 dels seus membres, entre els quals està El Teb, qui va comptar amb la col·laboració de Punt TIC per tal de dur a terme les accions. 

Gràcies als autors d'aquestes històries perquè ens ajuden a animar a més persones a convertir-se en ciutadans digitals actius.